Kempers & Koppenol Contactgegevens

De wijken van Hellevoetsluis

De huidige gemeente Hellevoetsluis is in 1960 ontstaan uit de samenvoeging van drie gemeenten. In de eerste plaats was dit Nieuw Helvoet, het vijftiende-eeuwse dorpje in de gelijknamige polder. De tweede historische plaats, Hellevoetsluis, ontstond uit de haven bij de toenmalige spuisluis. Begin zeventiende eeuw werd deze haven tot marinehaven opgewerkt en ontwikkelde zich de huidige Vesting. De derde oude kern, Nieuwenhoorn, ligt op enige afstand van de stedelijke bebouwing van Hellevoetsluis.

De eerste uitbreiding is in de wederopbouw na de tweede Wereldoorlog en in de jaren vijftig en zestig rondom de Vesting gerealiseerd. De wijken Noord- en Zuidwest (tweede uitbreiding) zijn gebouwd in de jaren zestig en begin jaren zeventig. De derde uitbreiding bestaat uit de woonwijken De Struyten en De Kooistee. Deze wijken zijn gebouwd in de jaren zeventig en tachtig, toen Hellevoetsluis een ‘groeikernstatus’ had, en de sprong over het Kanaal door Voorne maakte. De wijken Den Bonsen Hoek (gebouwd in de jaren negentig) en de Ravense Hoek (waar momenteel nog druk gebouwd wordt) vormen het vierde uitbreidingsgebied.

Terug naar overzicht